arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube
Mai 2014

telc Język polski B1-B2 Szkoła

Polnische Universitäten erkennen telc Prüfung als Zulassungsnachweis zum Studium an

Seit August 2013 bietet die telc gGmbH eine Polnischprüfung für Schülerinnen und Schüler an, die in Deutschland ihre mutter- bzw. herkunftssprachlichen Kompetenzen nachweisen möchten. In Polen genießt die Prüfung telc Język polski B1-B2 Szkoła große Anerkennung und wird als Zulassungsvoraussetzung für ausländische Studierende eingesetzt.

In Kooperation mit der Fachhochschule für Wirtschaft in Bydgoszcz (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) bietet die telc Partneruniversität in Łódz (Uniwersytet Łódzki ) angehenden Studentinnen und Studenten aus der Ukraine die Möglichkeit, die telc Polnischprüfung in ihrer Heimatstadt Kiew abzulegen.

Auch unser Netzwerkpartner in Rzeszow, die Universität für Informationstechnologien und Management, setzt die telc Polnisch-Prüfung zur Qualitätssicherung ihrer Studiengänge ein. Jeder achte Studierende der Universität ist Ausländer. Um ein sprachlich hohes Niveau sicherzustellen, müssen alle ausländischen Studierenden nach Abschluss ihres 4. Semesters die telc Prüfung ablegen und so ausreichende Sprachkenntnisse für ein erfolgreiches Studium nachweisen.

Die Prüfung telc Język polski B1-B2 Szkoła ist in enger Zusammenarbeit zwischen erfahrenen Testentwicklern und Polnischlehrkräften sowie Hochschulprofessorinnen und -professoren in Polen und Deutschland entstanden.

Die Prüfung ergänzt das telc Sprachportfolio im Bereich der Schülerprüfungen in den bereits angebotenen Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Türkisch. Die Schülerprüfungen sind gleichwertig mit telc Prüfungen für Erwachsene, behandeln jedoch Themen rund um die Lebenswelt der Jugendlichen wie Schule und Freizeit.

Hier können Sie das Logo der Universität Rzeszow downloaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od sierpnia 2013 r. telc GmbH oferuje egzamin z języka polskiego dla uczniów, którzy  chcą uzyskać poświadczenie swoich kompetencji języka ojczystego w Niemczech. W Polsce egzamin telc Język polski B1-B2 Szkoła cieszy się dużym uznaniem i jest stosowany jako wymóg dopuszczający o ubieganie się o przyjęcie na studia dla studentów z zagranicy.

Partnerski Uniwersytet ‎Łódzki firmy telc oferuje we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy przyszłym studentom i studentkom z Ukrainy możliwość zdania egzaminu telc z języka polskiego w ich rodzinnym mieście Kijowie.

Również nasz partner w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, przeprowadza sesje egzaminacyjne telc dla zapewnienia jakości oferowanych programów studiów. Co ósmy student tej uczelni jest cudzoziemcem. Aby zapewnić wysoki poziom językowy, wszyscy zagraniczni studenci muszą po ukończeniu czwartego semestru zdać egzamin telc i udokumentować w ten sposób wystarczającą znajomość języka w celu pomyślnego kontynuowania studiów.

Egzamin telc Język polski B1-B2 Szkoła został opracowany przy ścisłej współpracy doświadczonych twórców testów, nauczycieli języka polskiego oraz profesorów uniwersyteckich w Polsce i w Niemczech.

Egzamin uzupełnia ofertę językową telc w zakresie istniejących już egzaminów dla uczniów z języków angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i tureckiego. Egzaminy dla uczniów są równoważne z egzaminami telc dla dorosłych, z tą tylko różnicą, że odnoszą się do tematów związanych z życiem młodych ludzi, takich jak szkoła i czas wolny.

Weiterempfehlen: