arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube
September 2017

telc in Polen

Neuer Meilenstein in der Anerkennung

telc Sprachenzertifikate für Fremdsprachenlehrkräfte anerkannt

telc – language tests haben in Polen Tradition: Bereits seit über einem Vierteljahrhundert bestehen Partnerschaften mit dortigen Prüfungszentren. Schon lange können sowohl Mitarbeiter der polnischen Regierungsbehörden, als auch wissenschaftliche Mitarbeiter an allen polnischen Hochschulen erforderliche Fremdsprachenkenntnisse mit einem telc Zertifikat nachweisen. Nun ist ein weiterer Meilenstein erreicht: Mit Verordnung des Ministeriums für Nationale Bildung vom 1. August dieses Jahres sind telc Zertifikate auch als Nachweis für Lehrkräfte anerkannt, die an polnischen Regelschulen Fremdsprachen unterrichten. Je nach Anforderung können hierfür telc Zertifikate in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch auf den Stufen B2 bis C2 vorgelegt werden.

Die erfreuliche Nachricht verbreitet sich rasch: Bei der IATEFL-Konferenz am 14. September im polnischen Bielsko-Biała freuten sich unsere Partner über den regen Andrang von interessierten Bildungseinrichtungen, die von der Anerkennung der telc Zertifikate als Sprachnachweis für Fremdsprachenlehrkräfte gehört hatten.

Die polnischen Netzwerkpartner in Rzeszów und Łódź haben lange und engagiert auf diesen Schritt hingearbeitet. „Wir sind uns sicher, dass die neue Verordnung die Stellung von telc Zertifikaten in Polen deutlich stärken und die Nachfrage nach den Prüfungen weiter steigen wird“, freuen sich Wojciech Bachliński, Leiter des telc Büros in Łódź, und Dr. Roman Wisz, Leiter des telc Büros in Rzeszów, über das Ergebnis der Bemühungen. Das telc Team aus Frankfurt gratuliert den Partnern im Nachbarland und freut sich auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit!

Mehr Informationen zur Anerkennung von telc Zertifikaten

Sukces naszych Polskich Partnerów – egzaminy telc na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej!

Testy językowe telc mają w Polsce długą tradycję - już od ponad ćwierć wieku współpracujemy z tamtejszymi ośrodkami egzaminacyjnymi. Pracownicy służby cywilnej już od dłuższego czasu korzystają z naszych certyfikatów, by potwierdzić swoją znajomość języka obcego. Ostatnio osiągnięty został kolejny punkt zwrotny: na mocy rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia tego roku, nasze certyfikaty zostały uznane w procesie kwalifikacji nauczycieli do wykonywania zawodu, w tym także do nauczania języka obcego.

W zależności od wymagań, uznawane są certyfikaty z języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego na poziomach od B2 do C2. Nasi partnerzy z Rzeszowa i Łodzi od dawna pracowali na ten sukces. „Jesteśmy pewni, że nowe rozporządzenie znacznie wzmocni pozycję certyfikatów telc w Polsce i że zapotrzebowanie na testy będzie nadal rosło” – cieszą się Pan Wojciech Bachliński, dyrektor Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pan Dr. Roman Wisz, dyrektor Centrum Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zespół telc z Frankfurtu serdecznie gratuluje naszym Polskim Partnerom i życzy kolejnych lat owocnej współpracy!

Im Bild: das telc Team der Universität Łódź am Stand auf der IATEFL in Bielsko-Biała

Weiterempfehlen: