arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

Sınava Hazırlık

Sınav gününde hazır olduğunuza inanmanızı ve kendinizden emin olmanızı istiyoruz. Bu yüzden sınav formatının anlaşılmasını kolaylaştıran ve sizi doğrudan sınava hazırlayan çeşitli materyaller sunuyoruz:

Deneme Sınavları

Deneme sınavlarında sınav formatı, değerlendirme kriterleri, geçme puanı ve sınav süreci hakkında bilgi verilmektedir. Sınavın tam olması, sınavı ayrıntılı olarak anlamanıza ve katılımcılarınızla denemeye elverişlidir. Her sınav için ilgili deneme sınavını ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz

Sınav Katılımcıları için Öneriler

“Sınav Hazırlığı için Öneriler” dosyası, eğitmenler ve sınav katılımcıları için hazırlanmıştır. Soru tiplerinin açıklanması, ilgili soru tipinin hedefinin ve çözüm stratejilerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca sınavın yazma kısmında neyin beklendiğini ve değerlendirme kriterlerinin nasıl uygulandığını gösteren katılımcı örnekleriyle örnek değerlendirmelere yer verilmiştir. “Sınav Hazırlığı için Öneriler” dosyasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Dosyanın basılı sürümünü telc Shop‘tan edinebilirsiniz.

İngilizce:

Almanca:

Sınavları için Kılavuzlar

Sınav kılavuzlarında sınav formatıyla ilgili ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Sınavın hedef grupları, sınav ile AOÖÇ ya da diğer referans kaynakları arasındaki bağlantılar, sınavda yer alabilecek iletişim alanları ve senaryolar ile detaylı sınav betimleri hakkında bilinmesi gereken her şeyi bu kılavuzlardan bulabilirsiniz. Bazı sınav kılavuzlarında buna ek olarak sınavda geçen kelimelerin listesi de yer almaktadır. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz sınav kılavuzlarının basılı sürümünü genellikle telc Shop‘tan edinebilirsiniz.

İngilizce:

Almanca:

Rusça:

Öğrenme Kutuları

Öğrenme kutuları, katılımcıları sözlü sınavda söz konusu olan durumlarda yapılan diyaloglara hazırlayan konuşma kalıplarını gösteren öğrenme kartlarından oluşmaktadır. Aşağıda belirtilen öğrenme kutularını telcShop’ta satın alabilirsiniz:

telc English A2-B1

telc Deutsch A2-B1

telc Deutsch B1-B2 Pflege

telc Deutsch B2-C1 Medizin

Çevrimiçi Eğitmenlik ve Danışmanlık

Online Training und Coaching B2·C1 Medizin

Paylaş: