arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

telc English A2·B1 School

telc English A2·B1 School genel dil seviyesini aynı anda iki düzeyde ölçen bir sınavdır. Yaklaşık 12 – 17 yaş aralığındaki öğrenciler için düşünülmüştür. İngilizceyi ilk yabancı dil olarak (5. sınıftan itibaren) öğrenen öğrenciler normalde 8. veya 9. sınıfta bu sınava girerler. İngilizce derslerine daha geç başlamış olan öğrenciler ise bu sınava daha geç girerler.

Bu sınav formatı katılımcıların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ile ilgili ayrı ayrı değerlendirme sunar. A2 ve B1 düzeylerinde, hangi becerilerde hangi düzeye ulaştıklarını ayrıntılı bir biçimde görebilirler.

Yetişkinler için aynı düzeydeki telc English A2·B1 sınavını öneririz.

A2·B1 telc English A2·B1 School

A2 ve B1 Düzeylerinde Neler Yapabilirsiniz?

A2 düzeyinde, tipik günlük durumlarda en temel şekilde anlaşabilir, bildiğiniz konularda kısa konuşmalar yapabilirsiniz. Temel gramer yapılarını doğru kullanabilirsiniz.


B1 düzeyinde günlük hayatınızda temel ve birbiriyle bağlantılı cümlelerle anlaşabilirsiniz. Yaşadıklarınızdan bahsedebilir, hedefler betimleyebilir ve bir fikri gerekçelendirebilirsiniz. En önemli gramer yapılarını genel olarak doğru kullanabilirsiniz.

Sınavın Yapısı Nasıldır?

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

Yazılı bölüm 100 dakika sürer. Genellikle yazılı sınavdan hemen sonra, bir ön hazırlık devresi olmayan sözlü sınav yapılır.

 

 

Dakika

Yazılı
Sınav

Dinleme

Okuma   

Yazma

25

45

30

Sözlü
Sınav

Genelde diğer bir katılımcı ile birlikte gerçekleştirilir.

16

Sınavda Öğrencilerden Neler Beklenmektedir?

telc English A2-B1 School deneme sınavı sizi sınavın her detayı hakkında bilgilendirir. Bu dosyada cevap anahtarı ile komple bir sınavı bulabilir, evde veya derste kendinizi deneyebilirsiniz. Ayrıca burada sınavın nasıl yapıldığını, yazılı ve sözlü performansın nasıl değerlendirildiğini de görebilirsiniz.

Deneme sınavını ve bu sınava ait MP3 dosyaları buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Deneme sınavının basılı sürümünü ve dinleme parçalarının CD'sini telc Shop'ta bulabilirsiniz

Çalışma Notlarını Ücretsiz İndirebilirsiniz!

Çalışma notları, kelime dağarcığı, konuşma, yazma, dil öğeleri, dinleme ve okuma konusunda geniş bir yelpazede aktiviteler sunmaktadır. Ayrıca öğretmenler de çalışma notlarını derste nasıl kullanabilecekleri konusunda yine bu materyalin içinde öneriler bulabilirler.

Farklı konulara ağırlık verilen alıştırmalar, öğrencilerinizi telc English A2 School, telc English B1 School ve telc English A2-B1 School sınavlarına hazırlamak için çok uygundur.

Ek Materyaller

Handbook telc English A2-B1 School aynı anda iki dil düzeyinin ölçüldüğü sınav formatı hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Sözlü ve yazılı sınav hakkında ayrıntılı bilgilerin yanı sıra kelime dağarcığı ve gramer hakkında detaylı fihristler bulabilirsiniz.

Bu kılavuz, öğrencileri aynı anda iki dil düzeyinin ölçüldüğü sınavlara hazırlayan öğretmenlerin, telc sınav yetkililerinin ve okul yöneticilerinin ellerinde bulunması gereken bir kaynaktır.

Sınav Katılımcıları için Öneriler

Tipsfor Test Takers'de sınavda çıkacak tüm soru tiplerine ilişkin detaylı bilgiler bulacaksınız. Ayrıca diğer sınav katılımcılarına ait yazma örneklerinin açıklamalı bir şekilde değerlendirilmiş halini inceleyebilirsiniz.

Öğrenciler sınava nasıl hazırlanırlar?

1.  Öğrenciler dil becerilerini genelde okuldaki İngilizce derslerinde veya dil kurslarında edinmektedirler. Öğrencileri planlı ve programlı bir biçimde A2 düzeyine hazırlayacak olan ders kitaplarını kitapçılarda bulabilirsiniz.

2.  Öğrenciler telc English A2 School sınavının işleyişini ve soru tiplerini deneme sınavı ile tanıyabilirler. Öğrencilerin, sınava girmeden önce sınav formatını iyi öğrenmiş olmaları gerekmektedir.

telc English A2-B1 School sınavında sözlük kullanılabilir mi?

Hayır.

Öğrenciler telc okul sınavını ne zaman olabilirler?

telc sınav merkezleri sınavı herhangi bir tarihte düzenleyebilir. Oradan lütfen en yakın sınav tarihi hakkında bilgi alın. Zaman planlaması konusunda dikkat edilmesi gereken bir husus, sınav merkezinin 30 gün önce sınav için telc'e başvurmak zorunda olmasıdır.

Öğrenciler telc okul sınavını nerede olabilirler?

telc sınav merkezlerinin tümünde. Lütfen okulunuzdan bilgi alın. Türkiye'de bizim Türkiye büromuzdan da bilgi alabilirsiniz. Ayrıca size en yakın sınav merkezlerini bulmak için buraya tıklayın.

Sınavın ücreti ne kadar?

Sınav ücretini sınav merkezinizden öğrenebilirsiniz.

Sınavı tekrarlayabilir miyim?

Evet, dilediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. A2 düzeyinde yazılı ve sözlü olmak üzere tüm sınavı tekrarlamalısınız.

Paylaş: