arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (AOÖÇ/CEFR)

telc sınavları, “Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (AOÖÇ): Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme” ye dayanmaktadır.

AOÖÇ Nedir?

AOÖÇ, Avrupa genelinde dille ilgili öğretim programlarının, yönergelerin, sınavların, ders kitaplarının vb. geliştirilmesi için ortak zemin oluşturur. AOÖÇ altı tane yetkinlik seviyesi tanımlar ve öğrencilerin ilgili düzeyde neleri dile getirebildiklerini ve anlayabildiklerini betimler.

AOÖÇ, uluslararası alanda karşılaştırılabilir altı tane yetkinlik seviyesi betimler:

A1 ve A2: Temel dil kullanımı
B1 ve B2: Bağımsız dil kullanımı
C1 ve C2: Yetkin dil kullanımı

İlgili seviyeyi tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz…

Dinleme

Tanıdık sözcükleri ve çok basit ifade edilen cümleleri yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir.

Okuma

Duyuru, afiş ya da katalog gibi materyallerde kullanılan bilindik adları, sözcükleri ve basit cümleleri anlayabilir.

Konuşma

Basit ve çoğunlukla kalıplaşmış birbiriyle bağlantısız ifadelerle kişiler ve yerleşim yerleri hakkında bilgi verebilir.

Yazma

Kısa ve basit cümlelerle kartpostal yazabilir.

Dinleme

Çok basit seviyedeki bilgileri anlayabilir. Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel içeriği kavrayabilir.

Okuma

Broşür, mönü, ulaşım tarifeleri gibi basit metinlerden somut bilgileri çıkarabilir; basit yazılmış özel mektupları anlayabilir.

Konuşma

Alıştığı rutin durumlarda derdini basit bir dilde anlatabilir. Şahsi ve mesleki hayatına ilişkin bir dizi cümle kullanarak tanımlamalar yapabilir.

Yazma

Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. Teşekkür mektubu gibi kısa ve basit özel mektuplar yazabilir.

Dinleme

Açık ve belirgin bir dille konuşulduğunda; iş, okul, boş zaman etkinlikleri vd. gibi bilinen şeyler söz konusu olduğunda konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Radyo ve televizyon yayınlarını anlayabilir.

Okuma

İş hayatına veya günlük hayata ilişkin metinleri anlayabilir. Kendine yazılan mektuplarda anlatılan olayları ve talepleri anlayabilir.

Konuşma

Aile, hobi, iş, tatil veya güncel konularla ilgili konuşmalara katılabilir.

Yazma

Bildiği konulara ilişkin basit metinler yazabilir. Özel bir mektup yazdığında deneyim ve izlenimlerinden bahsedebilir.

Dinleme

Uzun konuşma ve sunumları takip edebilir; haberleri, röportajları ve filmleri anlayabilir.

Okuma

Makale ve raporları okurken yazanın savunduğu görüşü anlayabilir. Çağdaş edebi metinleri anlayabilir.

Konuşma

Anadillerini konuşanlarla konuşabilir ve aktif olarak tartışmalara katılabilir.

Yazma

Hazırladığı raporlara edindiği bilgileri ve argümanları aktarabilir.

Dinleme

Uzun konuşmaları takip edebilir. Televizyon programlarını ve filmleri zorluk çekmeden anlayabilir.

Okuma

Farklı üsluplarda yazılmış, uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir. Uzmanlık yazılarını ve uzun teknik bilgileri anlayabilir.

Konuşma

Kendini spontane, akıcı ve net bir biçimde ifade edebilir. Karmaşık konuları, açık ve ayrıntılı bir biçimde sunabilir ve yaptığı konuşmayı uygun bir biçimde sonuçlandırabilir.

Yazma

Karmaşık konularla ilgili mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilir ve uygun üslup kullanabilir.

Dinleme

Birçok günlük veya bölgesel ifadeler ya da yabancı terimler barındıran uzun uzmanlık anlatım veya sunumları anlayabilir.

Okuma

El kitapları, uzmanlık yazıları ve edebi eserler gibi soyut, içeriksel ve dil bilgisel açıdan karmaşık metinleri anlayabilir.

Konuşma

Komplike bir konuda sunum yapabilir ve ince ifadeler kullanabilir.

Yazma

Farklı kaynaklardan bilgiler özetleyebilir, argümanlar ve raporlanan durumları tutarlı bir tanımlamayla aktarabilir.

Paylaş: