arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

Üniversiteler

 “Avrupa için tüm dillerde kaliteli bir üniversite eğitimi şarttır.“
Leonard Orban, eski AB Çok Dillilik Komiseri

Avrupa Dil Sertifikası Artık Sizin Üniversitenizde de

Üniversiteler arası hiç olmadığı kadar uluslararası rekabet söz konusu.. Sunulan programların ve derslerin yurt içinden ve yurt dışından gelen öğrenciler için ne ölçüde cazip olduğu stratejik kararların alınmasında giderek önem kazanmaktadır. Akreditasyon ajansları ara hedeflerin ve diplomaların karşılaştırılabilirliğini denetlemektedir. Öğrenciler iş gücü piyasasında iyi bir konuma gelmek isterler. Uluslararası alanda tanınan telc sertifikaları öğrencilerin de, üniversitelerin de geleceğine iyi bir yatırımdır.

telc Sertifikaları Üniversitelerin Karar Vermesini Kolaylaştırıyor

Üniversite adaylarının telc sertifikalarını tanıyan üniversiteler, sınavların Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesini temel almasını ve ölçümlendirilmiş sınav formatlarının test yöntemleri açısından sağlam olmasına önem verir eder. telc C1 sertifikasına sahip bir adayın gerçekten C1 düzeyine hâkim olduğundan ve dil becerilerinin üniversitede okumaya başlamasına yeteceğinden emin olabilirler.

telc Sertifikaları Üniversitelerin Dil Derslerine Değer Katıyor

Üniversite dil derslerinde öğrencilere uluslararası alanda karşılaştırılabilen bir diplomanın verilmesi elzemdir, zira öğrencilere önemli bir katma değer sağlar. Bitirme sınavları hazırlamak ve değerlendirmek zorunda kalmayan öğretmenlerin yükü de hafiflemiş olur. Üniversite ise bir telc sınav merkeziyle işbirliği yapma ile telc sınav merkezi olma arasında her zaman seçim yapabilir.

telc Sertifikalarının Kullanım Alanları

  • Üniversiteye ya da üniversite hazırlık sınıfına girişte Almanca ya da İngilizce bilgilerinin belgelenmesi için,

  • Ders programına dâhil olan dil derslerinin bitiminde, örneğin ERASMUS ile gelen öğrenciler için,

  • Belli başlı bölümler için gerekli olan yabancı dil bilgilerinin belgelenmesi için,

  • Üniversite dil derslerinin bitiminde uluslararası alanda tanınan bir sertifika niteliği taşıyan bir diploma olarak.

Özetle telc Sınavlarının Avantajları

  • 10 dil, 6 düzey

  • Test yöntemleri açısından güvenilir

  • Ölçünlendirilmiş sınav formatları

  • Uluslararası tanınırlık

  • İstenildiği zaman sınav

  • Uygun ücretlendirme

telc Sınavlarını Düzenlemenin İki Yolu

Sınav organizasyonu ile meşgul olmadan öğrencilerinizin telc sınavı olmasını mı istiyorsunuz?

Size organizasyon konusunda kolaylık sağlıyoruz. Bir telc sınav merkezine, örneğin yakınınızda bulunan bir Halk Eğitim Merkezine ya da bir dil okuluna başvurun. Sınavlar, özel olarak eğitilmiş sınav yetkilileri tarafından ya sınav merkezinde ya da doğrudan üniversitenizde yapılsın.

Yakınınızda bulunan sınav merkezlerini burada bulabilirsiniz.

Üniversitenizin Sınav Merkezi Olmasını mı İstiyorsunuz?
 

telc lisans başvurusunda bulunmak için gereken bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

Lütfen bize (Almanya’daki lisanslandırmalar için Joanna Stankiewicz’e veya Mareike Wantia'ya, Almanya harici ülkelerdeki lisanslandırmalar için Felicitas Cremer’e) lisanslandırma talebinizle ilgili öncelikle posta ya da E-mail yoluyla bir dilekçe yollayınız. Yollamış olduğunuz dilekçede lütfen üniversiteniz hakkında kısaca bilgi veriniz ve telc lisansına başvurunuzun sebeplerini belirtiniz.

Zaman planlamanız için önemli not: Lisanslandırma başvurunuzdan itibaren yapacağınız ilk sınav başvurusuna kadar geçecek süre yaklaşık üç aydır.

Paylaş: