arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

Okullar

„Okulu bitirmiş olup da telc dil sertifikaları edinmiş olanların iş bulma ihtimalinde net bir artış görülmektedir.“
Dr. Ernst Dieter Rossmann, Alman milletvekili, Alman Halk Eğitim Merkezleri Birliği yöneticisi

Okullar için Önemli Avantajlar

  • telc öğrenci sınavları Halk Eğitim merkezi yoluyla yürütüldüğünde okul üzerindeki yük hafiflemiş olur.
  • Okul, telc sınav merkezi olduğunda sınavların uygulanmasında failimuhtardır.
  • İkinci ya da üçüncü yabancı dilin (örneğin İspanyolcanın ya da Türkçenin) öneminin altı çizilmiş olur.
  • telc sertifikası (örneğin ilgili dil seçmeli ders olarak okutulduğunda) karne notunun yerine geçerek öğrencilerin motivasyonunu artırabilir.
  • Aileler çocuklarının geleceği için ek bir nitelik olan ve Avrupa çapında tanınan sertifikaları takdir ederler.

Özetle telc Okul Sınavları

  • Çok cazip bir fiyat-performans oranı
  • İstenildiği zaman sınav
  • Okulunuzda bilgilendirme toplantıları
  • Uluslararası tanınırlık
  • Sınav formatlarının yöntem açısından güvenilir olması

telc Öğrenci Sınavları Düzenlemenin İki Yolu

Sınav organizasyonu ile meşgul olmadan öğrencilerinizin telc sınavı olmasını mı istiyorsunuz?

Size organizasyon konusunda kolaylık sağlıyoruz. Bir telc sınav merkezine, örneğin yakınınızda bulunan bir Halk Eğitim Merkezine ya da bir dil okuluna başvurun. Sınavlar, özel olarak eğitilmiş sınav yetkilileri tarafından ya sınav merkezinde ya da doğrudan okulunuzda yapılsın. Ayrıca pek çok Halk Eğitim Merkezi ilgili sınava mahsus hazırlık kursları düzenlemektedir.

Yakınınızda bulunan sınav merkezlerini burada bulabilirsiniz.

Okulunuzun Sınav Merkezi Olmasını mı İstiyorsunuz?

telc lisans başvurusunda bulunmak için gereken bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

Lütfen bize (Almanya’daki lisanslandırmalar için Joanna Stankiewicz’e, Almanya harici ülkelerdeki lisanslandırmalar için Karin Klich’e) lisanslandırma talebinizle ilgili öncelikle posta ya da E-mail yoluyla bir dilekçe yollayınız. Yollamış olduğunuz dilekçede lütfen okulunuz hakkında kısaca bilgi veriniz ve telc lisansına başvurunuzun sebeplerini belirtiniz.

Zaman planlamanız için önemli not: Lisanslandırma başvurunuzdan itibaren yapacağınız ilk sınav başvurusuna kadar geçecek süre yaklaşık üç aydır.

Paylaş: