arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

Toplantılar ve Konferanslar

telc düzenli olarak konferanslar düzenlemenin yanı sıra, eğitim alanında yapılan konferanslara katkıda bulunmaktadır.

pflegemedizin@telc

Uzmanlık konferansı pflegemedizin@telc, tıp ve bakım Almancası konusunda fikir edinebilmeleri için telc lisanspartnerlerine destek olur. Sunumlar ve workshoplarda şu sorulara cevap verilir: Uzmanlık alanı gerektiren dil kurslarını nasıl tasarlayabilirim? Uzmanlık alanlarını baz alan telc dil sınavlarını kurs programına nasıl dahil ederim?  Hangi yollarla müşteri kazanabilirim? Bu konferansta tıp ve bakım alanları ayrı ayrı değerlendirilir

telc Konferansı

Düzenli olarak yapılan telc konferanslarında belli bir dille sınırlı kalmadan beyinin temelli öğrenme ya da e-öğrenme gibi eğitimin güncel konuları ele alınmaktadır. Bazen okul, üniversite ya da meslek gibi özel bir çalışma alanına yönelik olarak, bazen de alanlar arası bir yaklaşımla yapılan konferanslarda katılımcıların tartıştığı workshoplar ve önemli isimlerin verdiği sunumlar çerçevesinde uzmanlar bir araya gelmektedir. telc sınav geliştiricilerinin, bilim adamlarının, çevirmenlerin, öğretmenlerin ve kurum yetkililerinin karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaları konferansların verimli geçmesini sağlamakta, bu verim de kendini sınavlarımızda, materyallerimizde ve eğitimlerimizde göstermektedir.

telc Eğitmenleri Toplantısı

telc eğitmenleri sınav eğitimleri düzenlemekle kalmaz, telc’in yaklaşımını konferanslarda da temsil ederler. Eğitmenler yılda bir kez toplanıp telc gGmbH’nın yenilikleri konusunda bilgilenmekte, kendi uzmanlık alanlarında fikir alışverişinde bulunmakta, kendilerini geliştirmek için eğitim almaktadırlar. Almanya’da yapılan toplantıların yanı sıra Polonya’da, Macaristan’da ve İsviçre’de çalışan eğitmenlerimiz için de toplantılar düzenliyoruz. Böylelikle Almanya’da ve tüm dünyada bizim için çalışan ve bugüne kadar dünya çapında 12.000’i aşkın sınav yetkilisine eğitim vermiş olan eğitmenlerin kalitesi güvence altına alınmış olur. 

Konferanslar

telc – language tests programı ulusal ve uluslararası konferanslarda stantlarda ve sunumlarla tanıtılmaktadır.

Yabancı dil eğitmenleri için yapılan büyük konferanslara, Uluslararası İngilizce Öğretmenleri Birliği IATEFL Konferansına ve Uluslararası Almanca Öğretmenleri Konferansı IDT’ye, düzenli olarak katılmaktayız. IATEFL çerçevesinde telc ayrıca özel ilgi alanlarına yönelik olan iki çalışma grubunun, sınavlara yönelik TEASIG grubunun ve mesleki İngilizceye yönelik BESIG grubunun çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Elbette ki dil sınavları telc için özel bir öneme sahiptir. Bu yüzden Avrupa Dil Testleri Uygulayıcılar Birliği ALTE’nin tüm çalışma grubu toplantılarına, Avrupa çapında ve uluslararası çapta yapılan konferanslarına katılıyoruz. ALTE bünyesinde kurulan CEFR SIG çalışma grubunun başında dil sınavlarının Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesine göre ayarlanmasıyla ilgili çalışmaları yöneten bir telc uzmanı bulunmaktadır.

Önde gelen diğer birliklerin, örneğin Avrupa Dil Ölçme ve Değerlendirme Birliği EALTA‘nın, yılda bir kez Dil Sınavları Araştırma Kolokyumu düzenleyen Uluslararası Dil Ölçme Birliği ILTA‘nın, Avrupa Eğitim Değerlendirme Birliği aea-Europe‘un yıllık toplantıları da gündemimizdedir.

telc Training yabancı dil eğitmenlerine kapsamlı bir eğitim programı sunduğundan dolayı eğitim alanında güncel konuların ve yeni gelişmelerin neler olduğunu öğrenmek için ulusal ve uluslararası konferansları takip ediyoruz. Örneğin 2013 yılında iş yerinde öğrenmeye yönelik olarak ABD’nin Dallas kentinde yapılan Uluslararası ASTD Konferansına ya da Berlin’de yapılan teknoloji destekli eğitim konferansı Online-Educa’ya katıldık.

telc ile iş birliği yapan kurumlar bir konferans ya da worksop düzenlediklerinde de her zaman telc’in uzmanlık bilgisine başvurduklarını belirtmeye gerek var mı? Bu bağlamda özellikle Alman Halk Eğitimi Merkezleri Birliği DVV’un Ulusal Dil Konferanslarına katkılarımızı belirtelim.

Aşağıdaki liste telc’in son zamanlarda katıldığı etkinlikleri göstermektedir:

Sibylle Plassmann: İş Yerine Yönelik bir Değerlendirme Yöntemi: Doktorlar için Yeni bir Almanca Sınavı

6 Temmuz 2014 tarihinde yapılan poster sunumu

Evrensel bir Çerçeveye Doğru konulu Dil Sınavları Araştırma Kolokyumu LTRC, Amsterdam

Beate Zeidler: Asgari Beceri Düzeyine Sahip Olan Katılımcıyı Tanımanın Yolları

10 Nisan 2014 tarihinde yapılan sunum, zum Vortrag

Çok Dilliliğe Doğru Dil Bilgilerinin Değerlendirilmesi: Dilsel Çeşitliliğe ve Kültürlerarası İletişime Destek, konulu Uluslararası ALTE Konferansı, Paris

Sibylle Plassmann: İş Yerine Yönelik bir Değerlendirme Yöntemi: Doktorlar için Yeni bir Almanca Sınavı

[Translate to tr:] Vortrag, gehalten am 11. April 2014, zum Vortrag

International ALTE Conference Paris: Language Assessment for Multilingualism:
promoting linguistic diversity and intercultural communication

Louise Lauppe: Diller Arasında Düzeylerin Kıyaslanması: Karşılaştırmalı bir Yaklaşımla Yapılan bir Deneyin Sonuçları

3 Nisan 2014 tarihinde yapılan sunum

48. Yıllık Uluslararası IATEFL Konferansı ve Sergisi, Harrogate

Sibylle Plassmann: Avrupa Nitelikler Çerçevesi EQF ve Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi CEFR: Avrupalı İki Referans Sisteminin Karşılaştırılması

5 Nisan 2014 tarihinde yapılan sunum

http://www.iatefl.org/harrogate-201448. Yıllık Uluslararası IATEFL Konferansı ve Sergisi, Harrogate

Sibylle Plassmann: Göçmenlere Yönelik Sınav Sorularının Belirlenmesinde ve Tasarlanmasında İyi Uygulama Örnekleri

13 Kasım 2013 tarihinde yapılan atölye çalışması

ALTE Meeting, Barcelona

Sibylle Plassmann: Adil Muamele için Standartlar: Göç ve Vatandaşlık için Dil Sınavları

7 Kasım 2013 tarihinde yapılan sunum ve atölye çalışması

Basel-Landschaft Kantonu Yetişkinler Eğitimi Dairesi tarafından düzenlenen „… und wer entscheidet, wann es gut ist?“ Sprachprüfungen und Sprachtests für Migrantinnen und Migranten: Ziele, Nutzen und Problembereiche (‘… Yettiğine kim karar verir?‘ Göçmenler için Dil Sınavları: Amaçlar, Faydalar ve Sorunlar)“ konulu konferans

Begüm Benli, Sibylle Plassmann: Köken Dili olarak Türkçe için Sınavlar

25/26 Mayıs 2013 tarihli poster sunumu

“The Impact of Language Testing and Assessment (Dil Ölçmenin ve Değerlendirmenin Etkileri)” Avrupa Dil Ölçme ve Değerlendirme Birliği EALTA Konferansı

Paylaş: