arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

telc ile İş Birliği

Uluslararası çapta faaliyet gösteren bir eğitim kurumu olarak uzun yıllardan beri verimli bir biçimde önemli ortaklarla birlikte çalışmaktayız. telc sınav merkezlerinin ve ortak okulların yanı sıra bakanlıklar, üniversiteler, şirketler ve başka eğitim kurumları da iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar arasındadır.

Güçlü Yanlarımız

Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (AOÖÇ)

telc sınavları, 6 düzey basamağı tanımlayan ve öğrencilerin ilgili düzeyde neleri dile getirebildiklerini ve anlayabildiklerini betimleyen Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesine dayanmaktadır. Böylelikle dil bilgilerinin ölçümünün nesnel, ölçünlendirilmiş ve kaliteli olması konusunda teminat verebiliriz.

Tek Elden 10 Dil

telc gGmbH çok dillilik demektir: 10 dilde 80’i aşkın sınav sunmaktayız. Vatandaşlık müracaatlarında da, meslekte kendini geliştirirken de, üniversiteye girişte de şirketlerde, devlet kurumlarında ve üniversitelerde yurt içinde ve yurt dışında telc – language tests saygınlığı büyüktür.

Sınavların Geliştirilmesinde Yüksek Kalite

Avrupa Dil Testleri Uygulayıcılar Birliği ALTE’nin tam üyesi olmamız, dil sertifikalarımızın günümüz bilimsel standartlarına uygun yüksek kalitede olmasının teminatıdır. Dil sınavlarında kalite güvencesini sağlamayı amaçlayan ALTE kriterleri, telc sertifikalarının geliştirilmesinin her aşamasında göz önünde bulundurulmaktadır.

Geliştirme Eğitimi

Dil sertifikalarından daha fazlasını sunuyoruz: telc Training yabancı dil eğitmenlerinin ve dil kursu çalışanlarının geliştirme eğitimi konusunda uzmandır. Kurslarımız, workshoplarımız ve seminerlerimiz kurum içi eğitim (başka bir deyişle sizin gereksinimlerinize özel çözüm) olarak da düzenlenebilir.

Avantajlarınız

Bakanlıklar ve Resmi Kurumlar

 • İkamet ve vatandaşlık konusunda telc sertifikaları güvenilir belgelerdir.
 • Dil bilgileri teşvik etmeyi amaçlayan politikaları memnuniyetle destekleriz. Kamu hayrına çalıştığımız için az konuşulan diller için de sınavlar geliştirebiliriz.
 • Okullarda, öğretmenlerin geliştirme eğitimlerinden ölçünlendirilmiş bitirme sınavlarının geliştirilmesine kadar telc’in uzmanlık bilgisi için pek çok kullanım alanı vardır. Özel çözümlerde dahi fiyat performans oranımız okullara cazip gelebilecektir.
 • telc – language tests’in zengin seçenekleri çeşitli eğitim destek programlarında kullanılmaya uygundur. Sertifikalarla katılımcıların motivasyonu arttırıldığı gibi parasal kaynakların anlamlı bir biçimde değerlendirildiği de belgelenebilir.

Üniversiteler

 • telc sınavları üniversiteye giriş kararlarında geçerliliği olan belgelerdir. Bilim dili olarak İngilizce ve Almanca için özel sertifikalarımız vardır.
 • Okuldan ya da meslek eğitiminden üniversiteye geçiş sürecine yönelik programımız, telc – language tests ile sınırlı değildir. Üniversite giriş sınavımız matematik, Almanca ve İngilizce kısımlarından oluşmakta, böylelikle üniversite eğitiminde kilit konumunda olan beceriler kapsamlı bir biçimde belgelenebilmektedir.
 • telc Training akademik personelin geliştirme eğitiminde ve niteliklendirilmesinde faaliyet göstermektedir. 
 • telc gGmbH doğal olarak ölçme değerlendirme ve çok dillilik alanlarında bilimsel projelere arka çıkmaktadır. Uygun olan projelere uzmanlık bilgimizle destek veririz, araştırma amaçları için gereken verilerimizi paylaşırız.

Şirketler

 • telc sınavlarıyla, çalışanlarınızın eğitilmesinde net hedefler belirlenmektedir.
 • Ölçünlendirilmiş sertifikalar, elemanlarınıza sunduğunuz kursların başarısını değerlendirmek için sayısal veriler olarak kullanılabilmektedir.
 • Dil becerilerinin daha detaylı olarak tespit edilmesi, işte iletişim gerektiren durumlarda verilecek görevlerin daha detaylı olarak planlanmasına olanak sağlamaktadır.
 • Dil sertifikaları beceri profillerinin oluşturulmasını ve dolayısıyla personel alımını ve gelişimini kolaylaştırmaktadır.

Sizin için Ne Yapabiliriz?

 • Sınav gereksinimleriniz için pratik çözümler bulabiliriz.
 • Ölçme ve değerlendirme konusunda uzman görüşü almak kolay değil. Bize danışabilirsiniz!
 • Meslek geliştirme eğitimleri sunan bir kuruluş olarak, örneğin gereksinimlerinize uygun kurum içi eğitimler düzenleyerek, size ilham verebiliriz.
 • Çalıştığımız kurumlarla birlikte düzenli olarak ihalelere katılıyoruz. Bunun gibi bir projeniz varsa bizimle temasa geçin.

Kurumunuzu memnuniyetle destekleriz. Gerek hazır programlarımız yoluyla, gerek sizin gereksinimlerinize uygun olarak hazırlanmış özel çözümler yoluyla, birikimimizden faydalanmak üzere bizimle irtibat kurmanızı öneririz.

Paylaş: