arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

Çok Dillilik ve Hareketlilik

Kamu yararına çalışan telc gGmbH, 40 yılı aşkın bir süredir çağdaş dil derslerinin verilmesine, çok dilliliğin, hareketliliğin ve nitelikli meslek geliştirme eğitiminin desteklenmesi yolunda epey mesafe katedip esaslı yenilikler getirmiştir. Avrupa ve ötesinde köprüler kurmaya çalışmıştır.

Avrupa Komisyonunun hedefi, “ana dili artı iki“dir. Halen 10 dili kapsayan programımızla bu hedefi desteklemekteyiz. Belirgin özelliklerinden biri hareketlilik olan dünyamızda dil bilgileri iş hayatında fırsatlar yaratır, kültürel ve toplumsal katılımı kolaylaştırır. Becerilerin güvenilir, adil ve ölçünlendirilmiş ölçümüyle dil bilgilerinin nesnel bir biçimde karşılaştırılabilmesine, iş hayatında fırsat eşitliğine ve kültürlerarası iletişime katkıda bulunmaktayız.

Kamu yararına çalışan bir kuruluş olarak her zaman toplumsal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yenilikçi programımızla günün gereksinimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Tıp ve bakıcılık meslekleri konusunda olsun, göçmenler için dil sınavları olsun, üniversite giriş sınavları olsun, toplumsal gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de ülke sınırlarını aşmaya çalışıyoruz.

Avrupa dışında dil öğrenenler arasında telc dil sertifikalarına olan talep giderek artmakta, sertifikalar ise global hareketlilik çerçevesinde kullanılmaktadır. Birlikte çalıştığımız kurumlarla oluşturduğumuz uluslararası ağın giderek büyümesi bu trendi doğrulamakta, Avrupalı yaklaşımımızın uluslararası çapta cazip geldiğinin altını çizmektedir.

Böylece her telc dil sertifikasıyla adım adım Avrupa fikrinin gerçekleşmesine, engellerin kaldırılmasına, iş ve eğitim alanlarında yeni fırsatların yaratılmasına katkıda bulunmaktayız. Hareketli ve çok dilli bir toplumun desteklenmesi misyonumuzdur.

Paylaş: