arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

İşbirliği Yaptığımız Kurumlar

Kamu yararına çalışan kuruluş olarak nitelendirilen telc GmbH çok sayıda kurum ve kuruluş ile birlikte çalışmaktadır. İşbirliği yaptığımız kurumlardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Bakanlıklar ve resmi kurumlar

  • Federal Almanya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nı temsilen Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi, telc gGmbH’yı Goethe Enstitüsü ile birlikte entegrasyon kurslarının bitirme sınavı olan Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1 sınavını geliştirmekle görevlendirdi. Sınav formatı hazırlandıktan sonra telc gGmbH sınavı uygulamakla ve güncellemekle görevlendirildi.

  • Almanya Dışişleri Bakanlığı ve diplomatik temsilcilikleri Start Deutsch 1 / telc Deutsch A1 sınavını aile birleşimi vizesi için başvurulduğunda kabul etmektedir.

  •   Saarland Eyaleti Eğitim Bakanlığı ile telc gGmbH, birlikte B1 düzeyinde ortaokul bitirme sınavı olarak İngilizce ve Fransızca telc sınavları geliştirmiştir.

  •  Hessen Eyaleti Eğitim Bakanlığı’nın talebi üzerine telc gGmbH çift dilli öğrenciler için özel Türkçe sınavları geliştirmiştir. Gençler böylelikle dil bilgilerini resmen belgeleyebilmektedirler.

  •  Niedersachsen Eyaleti Eğitim Bakanlığı benzer bir şekilde telc gGmbH’yı Polonya kökenli öğrencilerin genel Lehçe bilgilerini aynı anda iki düzeyde sınayan telc Język Polski B1-B2 Szkoła sınavının geliştirilmesiyle görevlendirmiştir.

  • Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Yaşam Boyu Öğrenme Stratejisi çerçevesinde Alman Halk Eğitim Merkezleri Birliği ve telc gGmbH ile yakın iş birliği içerisinde Türk Halk Eğitim Merkezlerinde çeşitli yabancı diller öğrenerek, dil eğitimlerini uluslararası alanda tanınan bir sertifika ile tamamlayan öğrenci sayısını önemli ölçüde artırmayı amaçlamaktadır.

  • Avusturya Federal İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Avusturya Entegrasyon Fonu, vatandaşlığa geçmek isteyenler için Deutsch-Test für Österreich sınavını düzenlemektedir. Bu sınav, Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1 sınavının telc gGmbH tarafından Avusturya‘ya uyarlanan bir sürümüdür

25’yi aşkın ülkede lisanslı çözüm ortakları

telc gGmbH sınav geliştirir; sınavların uygulanması ise, lisanslandırdığımız yerel kurumlar tarafından sağlanır. telc’in lisanslı çözüm ortakları kendi ülkelerinin önde gelen eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Bu ise, telc sertifikalarının Almanya dışında da resmen tanınmasının teminatıdır. Bazı örnekler vermek gerekirse; Polonya’da Rzeszów Bilgi Teknolojileri ve Yönetimi Üniversitesi (WSIZ Rzeszów) ve Łódź Üniversitesi, İsviçre’de Migros Kulüp Okulları ve Macaristan’da T.I.T. Bilimi Yayma Dernekleri telc tarafından lisanslandırılmıştır.

 

Diğer sınav kuruluşları ve eğitim ağları 

Eğitim Şebekeleri

 


 

 

Bakanlıklar ve Ofisler

 


 

 

Yayıncıları

 


 

 

Portalları

Paylaş: