arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

telc Training

telc Training, eğitim kurumlarında görev alan çalışanların ve dil öğretmenlerinin meslek geliştirme eğitimlerinde uzmanlaşmıştır.

Kurslar

Birkaç gün süren kurslarımızda, katılımcılar, yabancı dil öğretimi ya da dil kursları yönetimi alanından seçilmiş güncel bir konuya odaklanmaktadırlar. Kurslarımız yüz yüze eğitimi, bireysel olarak yapılan pratik ödevlerle birleştirerek uzmanlık alanındaki beceriyi belgeleyen bir telc sertifikası ile tamamlanmaktadır.

Seminerler

Bir günlük seminerlerimizde yöntembilim, iletişim, hitabet ve yeni medya konularına ağırlık vermekteyiz. Her dönem Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapılan geniş kapsamlı bir seminer programı hazırlamaktayız. 

Ağırlık Verdiğimiz bir Konu: Tıp Çalışanları için Almanca

Almanya tıp alanında giderek daha çok göç aldığından dolayı tıp ve bakım mesleklerinde yabancı dil eğitiminin önemi giderek artmaktadır. Eğitim programımızda bu yüzden bu alanda ders veren öğretmenlerin eğitimine büyük önem verilmektedir. İleri düzeyde bir eğitimin yanı sıra, telaffuz ve diksiyon egzersizleri ile özel materyalleri konu alan eğitimler de sunmaktayız.

İnternet Üzerinden Yapılan Seminerler

>

Belli başlı konularda düzenli olarak ücretsiz bir saatlik seminerler sunmaktayız. Ağırlık verdiğimiz konular değişiklik göstermekte olup hem uzmanlık dilleri alanını hem de dijital dünya ile ilgili konuları kapsamaktadır.

Kurum İçi Eğitimler

>

Kadrolu ya da saat ücretli çalışanlarını kendi kurumlarında eğitmek isteyen kuruluşlar için istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda seminerler düzenliyoruz. Kurumlar programımızda yer alan bir konu seçebildikleri gibi, bu konuların içeriklerini kendi istekleri doğrulusunda da belirleyebilirler.

Paylaş: