arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

Sınav Geliştirme Alanının İşleyişi

Sınav geliştirme ekibinin görevleri kesin bir iş bölümü ile birbirinden ayrılmıştır. Her bir sınav geliştirici belli sınavlardan sorumludur. Örneğin bir yetkili tüm Rusça sınavlarından sorumlu iken diğer bir yetkili tüm okul sınavlarından sorumludur.

Sınav geliştiricilerin iki ana görevi bulunmaktadır: Yeni sınav formatlarının geliştirilmesi ve yeni sınav sürümlerinin oluşturulmasında uzman desteği.

Yeni Bir Sınav Formatı Nasıl Geliştirilir?

Yeni bir sınav formatının geliştirilmesi çok yoğun bir çalışmayı gerektirir. Peki, bir sınav formatı oluşturulurken hangi aşamalardan geçer? Bu sorunun cevabını burada bulabilirsiniz.

Planlama

Sınav, sınava katılacak olanların ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Bu nedenle sınav geliştiriciler öncelikle bir ihtiyaç ve hedef grubu analizi yaparlar. Daha sonra uygun sınav formatının ilk taslağı hazırlanır: Olası konular belirlenerek, soru tipleri, metin çeşitleri ve puan dağılımı kararlaştırılır.

Deneme Sınavının Tasarlanması

Planlamadan sonra bir deneme sınavının ilk taslağı oluşturulur. telc GmbH’nın çeşitli sınav geliştiricileri, kendi anadilinde metin hazırlayan yazarları, teoride ve pratik uygulamada deneyimli uzmanları bu taslağı en ince ayrıntısına kadar inceler.  

Sınavın denenmesi, yeni sınav formatının uygulanabilirliğini sağlar. Sınav katılımcılarının, kurs hocalarının ve sınavı yapan yetkililerin bu yeni sınavı kullanabilmeleri için sınav geliştiricilerimiz uygulama yönetmeliği, cevap kâğıdı, sözlü sınav değerlendirme kâğıdı ve tabii ki arzu edilen sertifikayı hazırlarlar.

Sınav Sürümlerinin Geliştirilmesi

Taslak oturduktan sonra sınav geliştiriciler ilk sınav sürümlerini oluştururlar.

 

 

Yeni Bir Sınav Sürümü Son Halini Almadan Önce Hangi Aşamalardan Geçer?

Hali hazırda kullanılmakta olan bir sınav formatı için yeni bir sınav sürümü oluşturulması gerektiğinde sınav geliştiriciler daha çok koordinatör ya da uzman yönetici olarak görev alırlar.

Yazarların Çalışmaları

Tüm sınav geliştiricileri, sınav sorularının yazılması sırasında kendi anadiline hakim olan yazarlardan oluşan bir ekiple çalışırlar. Ekipte yer alan herkes yabancı dil öğretimi konusunda tecrübeli olup, tüm telc sınavlarının temel aldığı Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (AOÖÇ)’ne vakıftırlar. telc GmbH bu yazarlar için eğitimler de düzenler.

Raporlama

Yazarların işi tamamlandıktan sonra sırada sınav geliştiricilerin taslağı denetlemesi vardır: Sınav formatından sapmalar var mıdır? Konular hedef grubu için önemli midir? Tüm sorular düzeye uygun mudur ve net bir şekilde anlaşılmakta mıdır?

Sınav geliştiriciler gerekirse taslak üzerinde yeniden çalışırlar. Daha sonra, kurum dışından birden fazla bilirkişiden, her bir sorunun eleştirel bir şekilde analiz edildiği raporlar isterler.

Redaksiyon

Sınav geliştiriciler bilirkişi raporlarının sonuçlarını toplarlar ve bunu temel alarak geçici bir sürüm oluştururlar. Bu yeni sürüm redaksiyon kurulu toplantısında yeniden uzmanlarla sınanır, tartışılır ve geliştirilir.

Sınavın Denenmesi

Söz konusu sınav sürümüne uzmanlar tarafından onay verilirse, sınav geliştiriciler bu sürümü denenmesi için bu kez dil kurslarına gönderir. Böylece sınavın uygulamada nasıl işlediği belli olur.

İstatistiksel Değerlendirme

Deneme sonuçları, her iki telc sınav yöntemi uzmanı tarafından klasik ve madde tepki sınav kuramları yöntemlerine göre istatistiksel olarak değerlendirilir. Sınav geliştiriciler hesaplamalar sonucu ortaya çıkan veriler doğrultusunda hangi sınav maddelerinin sorunlu olduğunu tanımlar, onları değiştirir, diğer uzmanların görüşüne başvurur ve gerekirse tekrar sınamaya gönderirler.

 

Sonuç

Sonuç olarak sınav geliştiriciler sınav sürümünün son versiyonunu ve pek çok uzman tarafından sınanmış olan cevap anahtarını oluştururlar. Ses stüdyosunda sınavın “dinleme – anlama” bölümü için hazırlanmış olan dinleme metinlerinin son hali kayda alınır. Bu aşamadan sonra sınav kullanıma hazırdır.

Paylaş: