arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

Kalite Güvence

Kalite Güvence Alanında İç Denetim

Kalite güvence bir sınavın her aşamasında önemlidir. Bu doğrultuda her ekip üzerine düşen görevi yerine getirir.

Geçerlilik ve Güvenilirlik

Sınav geliştirme ekibi telc sınavlarının geçerli ve güvenilir olmasını sağlar.

 • Bir sınav, katılımcının özel, sosyal, işyeri ve okul hayatı gibi farklı yaşam alanlarındaki iletişimsel becerileri ölçmesi gerektiği şekilde ölçüyorsa geçerlidir.
 • Bir sınav, bu sınava katılan ve aynı dil becerisi olan katılımcılar benzer sınav sonuçlarını alıyorsa güvenilirdir. Cinsiyet, din, uyruk veya etnik köken gibi kişisel faktörler sınav sonucunu etkilememelidir.

Nesnellik

 • telc GmbH sınav yönergesine ve uygulama yönergelerine uyulmasını denetler. Böylece sınavların uygulanmasında da nesnellik sağlanmış olur.
 • Sınavın “dinleme” ve “okuma” bölümlerinin optik okuyucularla değerlendirilmesi kesin bir nesnellik sağlar.
 • telc sözlü sınavlarını yapan yetkililer ve değerlendiriciler düzenli olarak eğitimlere katılırlar. Bu eğitimler, sınav yetkililerinin, katılımcıların sözlü ve yazılı performanslarını telc değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirirken mümkün olabildiğince nesnel olmalarını sağlar.
 • telc değerlendirme kriterleri ve bu kriterlerin tutarlı bir şekilde uygulanması, kıyaslama, standart belirleme ve ayarlama etkinlikleri yoluyla düzenli aralıklarla kontrol edilir.

Kalite Güvence Alanında Dış Denetim

telc GmbH 1995 yılından bu yana Avrupa’daki Avrupa Dil Testleri Uygulayıcılar Birliği ALTE’nin tam üyesidir. telc sınavlarının gelişim aşamalarının her birinde ALTE kalite kriterlerini temel alır ve bu sınavlar sürekli olarak denetlenir.

ALTE Nedir?

Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği, 20’den fazla Avrupa ülkesinde bulunan ve aralarında Cambridge ESOL, Salamanca ve Perugia Üniversiteleri, Centre international d’études pédagogiques ve Goethe-Institut’un da bulunduğu sınav sunucularından oluşan bir birliktir.

ALTE Ne Yapar?

ALTE’nin ana görevi, yabancı dil sınavlarının kalite güvenliğini sağlamaktır. ALTE bu amaç doğrultusunda tüm sınav sunucuları için ayrıntılı kalite kriterlerini kapsayan bir sistem geliştirmiştir. ALTE ölçütlerine göre sınavın her aşaması aynı derecede önemlidir:

 • Sınav geliştirme
 • Uygulama ve lojistik
 • Değerlendirme ve puanlama
 • Sonuçların analizi
 • Katılımcılarla iletişim

ALTE, üyelerinin iş kalitesini yaptığı değerlendirmelerle düzenli olarak denetler. 

Paylaş: