arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

Sınav Yetkilileri ve Değerlendiriciler için Eğitim

Sınav Yetkilileri ve Değerlendiriciler için Eğitim

telc dil sınavlarının uygulanmasında sınav yetkilileri ve değerlendiriciler görev almaktadırlar. BU eğitimleri biz üstleniyoruz. Eğitime katıldıktan sonra kendilerine telc sınav yetkilisi ya da değerlendirici lisansı verilmektedir.

 

Sınav Yetkilisi Eğitimi

Sınav yetkililerinin görevi, sınav katılımcılarının sözlü performanslarını değerlendirmektir. Çeşitli dillerde yapılan sınavlarımıza uygun olarak Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (AOÖÇ)’nin A1 ile C2 arasındaki seviyeleri için sınav yetkilisi eğitimleri düzenlemekteyiz.

Sınav yetkilisi eğitimini başarıyla tamamlayanlara üç yıl geçerli olan telc sınav yetkilisi lisansı verilir.

Değerlendirici Eğitimi

Değerlendirici eğitimine katılanlar telc değerlendirme kriterlerinin sınavların yazma (mektup) kısmına nasıl uygulanması gerektiğini öğrenirler. Katılımcı performansının değerlendirilmesinde kıstas olarak yine AOÖÇ temel alınmaktadır. Eğitimde, yazma (mektup) performansının tartışılmasına ve değerlendirilmesine odaklanılır.

Değerlendirici eğitimine katılmanın şartlarından biri, ilgili dilde halen geçerli olan bir sınav yetkilisi lisansına sahip olmaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara yine üç yıl geçerli olan telc değerlendirici lisansı verilir.

 

Kurum İçi Eğitimler

telc sınav merkezleri için sınav yetkilisi ve değerlendirici eğitimleri kendi kurumlarında ve istedikleri tarihlerde düzenlenebilir.

 

Online Eğitimler

İlk sınav yetkilisi lisansı için her zaman yüz yüze yapılan bir eğitime katılınmalıdır. Ancak, başka lisansların alınması için ve daha önce alınmış olan lisansların yenilenmesi için online eğitimlerden faydalanılabilir. Eğitime katılanlar başarılı olup olmadıklarını hemen ekranda görebilirler ve ayrıca e-mail ile bilgilendirilirler.

 

telc Community

telc sınav yetkilileri ve değerlendiriciler telc Community‘den telc lisanslarının yönetimi için faydalanabildikleri gibi, telc sınav merkezlerinin, kendilerine sınav yetkilisi görevi teklif edebilmeleri için bilgilerini Community’de paylaşıma açabilirler. 

Paylaş: