arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

Değerlendirme ve Sertifikalandırma

Sınav değerlendirme ve sertifikalandırma ekibinde çalışanların birbirinden farklı görevleri bulunmaktadır. Bu ekip, sınav başvurunuzda ve sınav organizasyonu ile ilgili tüm sorularınızda size yardımcı olur.

Sınav değerlendirme ve sertifikalandırma ekibinin pek çok çalışanı ise daha ziyade arka planda görev yapmaktadır. Sınavları değerlendirenler ve sertifikaları hazırlayanlar bunlar arasındadır.

Değerlendirme

Sınav merkezi, sınavdan sonra tüm sınav belgelerini telc genel merkezine gönderir. Sınav belgeleri telc genel merkezinde standartlara uygun bir şekilde değerlendirilir.

Kalite Güvence

Sınav değerlendirme ve sertifikalandırma ekibi sınavların değerlendirilmesinde kalite güvence alanına önemli bir katkı sağlar. Bir örnekle açıklamak gerekirse, üstün teknolojili optik okuyucu cevap kâğıdında net olmayan, örneğin silgi ile silinmiş işaretleri “keşfeder”. Bu gibi durumlar için özel olarak hazırlanmış olan yazılım otomatik olarak uyarıda bulunur ve ilgili görevli hangi cevabın kastedildiğini kontrol eder.

Sonuçların Bildirilmesi

Sınavların değerlendirilmesinden sonra ilgili görevliler sonuçların basılmasını ve sınav merkezlerine gönderilmesini sağlarlar. Sınavda başarılı olamamış katılımcılara sertifika yerine her becerinin sonucunun ayrı ayrı gösterildiği bir sonuç belgesi gönderilir. 

Paylaş: