arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

telc Sınav Yetkilisi ve Değerlendirici Lisansları

Her telc sınav merkezinin, sınavları okulda, öğrencilerin alışık olduğu ortamda ve istenilen zamanda düzenleyebilmesinin ardındaki önemli etkenlerden biri, telc sınav görevlileri ağının geniş olmasıdır. Deneyimli bir öğretmen olarak telc sınav katılımcılarının sözlü ve yazılı performanslarını değerlendirmek isterseniz

almak ya da bu lisansları uzatmak için sınav eğitimlerimizden birine katılabilirsiniz.

Sözlü Sınavda Görev Alan Sınav Yetkilileri

Sınav yetkilileri katılımcıların sözlü performansını değerlendirirler. Farklı dillerde yapılan telc sınavlarına uygun olarak A1 ile C2 arasındaki düzeyler için sınav yetkilisi eğitimleri veriyoruz. Sınav yetkilisi eğitimine katılanlar, video kayıtlarını temel alarak sınav katılımcılarının performansları hakkında fikir alışverişinde bulunarak telc kriterleri doğrultusunda değerlendirme yaparlar. Sınav yetkililerinin davranışları da irdelenir. Sınav eğitimi, bitirme testi ile son bulur. Eğitime başarıyla katılanlara geçerliliği 3 yıl olan telc sınav yetkilisi lisansı verilir.

Yazma Kısmını Değerlendiren Değerlendiriciler

Değerlendirici eğitimine katılanlar, telc değerlendirme kriterlerinin yazma performansında nasıl uygulandığını öğrenirler. Performans değerlendirmesinde yine AOÖÇ kıstasları temel alınır. Eğitimin odak noktasını, yazma performanslarının konuşulması ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır.

Eğitime katılabilmenin şartlarından biri, ilgili dilde halen geçerli olan bir sınav yetkilisi lisansına sahip olmaktır. Eğitime başarıyla katılanlara geçerliliği yine 3 yıl olan telc değerlendirici lisansı verilir.

Çevrim İçi Sınav Yetkilisi Eğitimi

İlk sınav eğitimi her zaman yüz yüze yapılmalıdır. Halen geçerli olan bir sınav yetkilisi lisansına sahipseniz o zaman diğer lisansları online eğitimde edinebildiğiniz gibi lisansınızın yenilenmesi için de online eğitimden faydalanabilirsiniz.

Online eğitimlerin her biri iki kısımdan oluşmaktadır:

  • Tüm sınav görevlilerinin, hatta ilgilenen herkesin her zaman ücretsiz olarak erişebildiği bir alıştırma kısmından ve
  • Lisansın verilmesi için gerekli olan değerlendirme testinin yer aldığı ücretli bir lisanslandırma kısmından

Online eğitimin ücretli kısmı ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar:

  • Katılım için, yüz yüze eğitim yoluyla edinilmiş ve halen geçerli olan bir telc sınav yetkilisi lisansı şarttır.
  • Lisanslandırma modülünde zaman sınırlaması vardır, dolayısıyla lisanslandırma sürecine ara vermek mümkün değildir. Bu yüzden süreci tamamlamanıza engel olabilecek durumların çıkmaması için önlem alın.
  • Eğitimi başarıyla tamamlayıp tamamlayamadığınızı hemen ekranda ve ayrıca size gönderilen e-mailde de görebilirsiniz.
  • Çevrim içi eğitimi başarıyla tamamlayamadığınızda tekrarlamanız ancak 6 ay sonra mümkündür. Ne var ki yüz yüze yapılan eğitimlere her zaman katılabilirsiniz.
Paylaş: