arrow-down arrow-to-left arrow-to-right arrow-up bc-left check delete download facebook google-plus home map menu print search smiling three-lines top-left twitter youtube

Katılımcılarınızı Sınava Hazırlayın

Sınavlar sık sık korkulara ve belirsizliklere yol açmaktadır. Katılımcılarınız ilgili AOÖÇ düzeyine ulaştıklarında bile sınavda neyle karşılaşacaklarını ayrıntılı olarak bilmek isterler. telc, sınav formatını açıklığa kavuşturan, katılımcıları planlı ve programlı bir şekilde sınava hazırlayan çeşitli materyaller sunmaktadır.

Deneme Sınavları

Deneme sınavlarında sınav formatı, değerlendirme kriterleri, geçme puanı ve sınav süreci hakkında bilgi verilmektedir. Sınavın tam olması, sınavı ayrıntılı olarak anlamanıza ve katılımcılarınızla denemeye elverişlidir. Her sınav için ilgili deneme sınavını ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz

Sınav Katılımcıları için Öneriler

“Sınav Hazırlığı için Öneriler” dosyası, eğitmenler ve sınav katılımcıları için hazırlanmıştır. Soru tiplerinin açıklanması, ilgili soru tipinin hedefinin ve çözüm stratejilerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca sınavın yazma kısmında neyin beklendiğini ve değerlendirme kriterlerinin nasıl uygulandığını gösteren katılımcı örnekleriyle örnek değerlendirmelere yer verilmiştir. “Sınav Hazırlığı için Öneriler” dosyasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Dosyanın basılı sürümünü telc Shop‘tan edinebilirsiniz.

İngilizce:

Almanca:

Sınavları için Kılavuzlar

Sınav kılavuzlarında sınav formatıyla ilgili ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Sınavın hedef grupları, sınav ile AOÖÇ ya da diğer referans kaynakları arasındaki bağlantılar, sınavda yer alabilecek iletişim alanları ve senaryolar ile detaylı sınav betimleri hakkında bilinmesi gereken her şeyi bu kılavuzlardan bulabilirsiniz. Bazı sınav kılavuzlarında buna ek olarak sınavda geçen kelimelerin listesi de yer almaktadır. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz sınav kılavuzlarının basılı sürümünü genellikle telc Shop‘tan edinebilirsiniz.

İngilizce:

Almanca:

Rusça:

Müfredat Çerçevesi telc Deutsch B2-C1 Medizin

Uluslararası tabiplere verilecek olan Almanca derslerinin temel hatlarını çizen ilk ve tek eser olan Müfredat Çerçevesi’nde, iletişimsel eylem yetkinliğinin kazandırılmasına ve güçlendirilmesine ağırlık verilmiştir. Müfredat Çerçevesi Charité International Academy ve telc gGmbH tarafından ortak tasarlanmış ve hazırlanmıştır. Müfredat Çerçevesi’ni telc Online-Shop-Shop’tan edinebilirsiniz. 

Çalışma Notları

Kelime dağarcığı, konuşma, yazma, dilin yapı taşları, dinleme ve okuma alanlarındaki ders aktivitelerine ilişkin çeşitli bir yelpaze sunan çalışma notlarına web sitemizden indirerek ücretsiz ulaşabilirsiniz. Ayrıca, bu çalışma notlarında söz konusu materyali dersinizde nasıl kullanabileceğinize dair tavsiyeler de bulabilirisiniz.  Alıştırmalar, içeriği düzenli olarak genişletilen ve farklı alanlara odaklanan konular içermektedir. Çalışma notlarını ücretsiz olarak indirebilir, basılı versiyonlarına Online-Shop üzerinden ulaşabilirsiniz.

İngilizce:

İspanyolca:

Ders Üniteleri

telc Deutsch B1-B2 Pflege ve telc Deutsch B2-C1 Medizin sınavları için ders üniteleri hazırlanmıştır. Ünitelerde ilgili meslek grubu için örneğin “Dekübit Önleme” ya da “Palyatif Tıp” gibi 24’er iletişim alanı ele alınmıştır. Her bir ünite 5-6 ders saati için tasarlanmış olup okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin eylem odaklı bir yaklaşım ile çalışılması için materyaller içermektedir. Öğrenci kitapçığının yanı sıra dinleme metinlerinin bulunduğu bir CD ve çözümlerin, çalışma notlarının ve dinleme metinlerinin transkripsiyonunun bulunduğu bir öğretmen kılavuzu mevcuttur. Aşağıda listelenen üniteleri Online-Shop’ta bulabilirsiniz:

Trainingseinheiten 1-3 telc Deutsch B1-B2 Pflege, Komplettpaket

Trainingseinheiten 4-6 telc Deutsch B1-B2 Pflege, Komplettpaket

Trainingseinheiten 7-9 telc Deutsch B1-B2 Pflege, Komplettpaket

Trainingseinheiten 1-3 telc Deutsch B2-C1 Medizin, Komplettpaket

Trainingseinheiten 4-6 telc Deutsch B2-C1 Medizin, Komplettpaket

Öğrenme Kutuları

Öğrenme kutuları, katılımcıları sözlü sınavda söz konusu olan durumlarda yapılan diyaloglara hazırlayan konuşma kalıplarını gösteren öğrenme kartlarından oluşmaktadır. Aşağıda belirtilen öğrenme kutularını telcShop’ta satın alabilirsiniz:

telc English A2-B1

telc Deutsch A2-B1

telc Deutsch B1-B2 Pflege

telc Deutsch B2-C1 Medizin

Öğretmenler için Uygulama Tavsiyeleri

Uygulama tavsiyelerinde A2 ve B1 düzeyindeki sözlü sınavlar video örnekleri ve örnek değerlendirmelerle tanıtılmaktadır. Kitapçıkta öğrencilerinizi sözlü sınava nasıl hazırlayabileceğiniz ayrıntılı olarak anlatılmaktadır:

Okullar için Standardize Düzey Belirleme Setleri

4. sınıf sonunda ya da 5. sınıfın başında uygulanabilen dil seviyesi ölçümü, öğretmenlerin, ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilerinin dil seviyelerini objektif ve hızlı bir şekilde tespit edebilmeleri için geliştirilmiştir. Dil seviyesi ölçümü, telc English A1 Junior Alıştırma Kitapçığı’nda bulunan dinleme, okuma ve yazma alıştırmalarını kapsar ve her biri 35 nüshadan oluşan bir set ile (cevap formu dâhil) Online-Shop’tan temin edilebilir. 

Paylaş: